« Psal 62:2 Księga Psalmów 62:3 Psal 62:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:3) Bo dokąd poruszacie sie na człowieka? Zabijacie sie wszystcy wy jako ścienie nakłonionej i ogrodzeniu wypędzonemu.
2.PS.PUŁAWSKI(61:3) Bo dokąd sie rzucacie na człowieka? Zabijacie sie wszytcy wy jako ścienie nakłonionej i ogrodzeniu odrzuconemu.
3.WUJEK.1923(62:4) Dokądże nacieracie na człowieka? zabijacie wy wszyscy, jakoby ściana była pochylona, i płot wywrócony?
4.GDAŃSKA.1881(62:4) Dokądże będziecie myślić złe przeciwko człowiekowi? Wszyscy wy zabici będziecie; będziecie jako ściana pochylona, a jako mur walący się.
5.GDAŃSKA.2017Jak długo będziecie knuć zło przeciwko człowiekowi? Wy wszyscy będziecie zabici, będziecie jak pochylona ściana i jak walący się mur.
6.PS.BYCZ.1854(62:4) Dopókiż napadać-będziecie na człowieka? będziecie-zabici, wszyscy-wy, jak-ściana pochylona, jak, mur rozwalony.
7.GÖTZE.1937(62:4) Dokądże nacierać będziecie na jednego męża, chcąc go wspólnie zburzyć jak pochyloną ścianę, jak walący się mur?
8.CYLKOW(62:4) Dopókiż napadać będziecie na męża, zabijać gromadą, jak ściana pochylona, jak mur się walący.
9.KRUSZYŃSKI(62:4) Dokądże będziesz myśleć źle przeciwko człowiekowi? Wszyscy będziecie zabici: będziecie jako ściana pochylona, jako płot walący się.
10.ASZKENAZY (62:4) Dokądże zwalać się na męża i mordować będziecie? - wyście wszyscy jako ściana pochylona, jako plot roztrącony!
11.SZERUDA(62:4) Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, aby go rozbić, jak na ścianę pochyłą, jak na zwalony mur?
12.TYSIĄCL.WYD1(61:4) Dokądże na człowieka napadać będziecie i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali?
13.TYSIĄCL.WYD5(62:4) Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali?
14.BRYTYJKA(62:4) Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić Jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem?
15.POZNAŃSKA(62:4) Dopókiż rzucać się będziecie wszyscy na [jednego] człowieka, by go powalić jak chylącą się ścianę, jak walący się mur?
16.WARSZ.PRASKA(62:4) Jak długo wszyscy rzucać się będziecie na jednego i napierać na niego jak na walącą się ścianę albo jak na mur, który już się sypie?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:4) Jak długo będziecie napadać na męża? Zabijać gromadą jak pochylona ściana, jak walący się mur.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:4) Jak długo będziecie wygrażać człowiekowi? Wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby, Jesteście pułapką jak przechylona ściana, jak mur na wpół przewrócony.
19.TOR.PRZ.Jak długo będziecie napadać na człowieka i będziecie go zabijać? Wy wszyscy jesteście jak pochylona ściana i jak walący się mur.