« Psal 62:5 Księga Psalmów 62:6 Psal 62:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:6) Bo on Bog moj jest i zbawiciel moj, pomocnik moj; nie wynidę.
2.PS.PUŁAWSKI(61:6) Bo on Bog moj i zbawiciel moj, pomocnik moj; nie będę wypędzon.
3.WUJEK.1923(62:7) Bo on Bóg mój i zbawiciel mój: pomocnik mój, nie wyprowadzę się.
4.GDAŃSKA.1881(62:7) Onci sam jest skałą moją zbawieniem mojem, i twierdzą moją; przetoż nie zachwieję się.
5.GDAŃSKA.2017On jedynie jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą; nie zachwieję się.
6.PS.BYCZ.1854(62:7) Zaprawdę, Onć, skałą-mą, i-pomocą-moją; On, warowną-górą-moją; ja, nie zachwieję-się.
7.GÖTZE.1937(62:7) Jedynie On jest opoką moją, wybawieniem mojem, warownym zamkiem moim; nie zachwieję się.
8.CYLKOW(62:7) Wszak On opoką i pomocą moją, twierdzą moją, nie zachwieję się.
9.KRUSZYŃSKI(62:7) Tylko On obroną moją i zbawieniem mojem, twierdzą moją: nie zachwieję się.
10.ASZKENAZY (62:7) Jeno On mą opoką i mem wybawieniem, mem wywyższeniem, jać się nie zachwieję,
11.SZERUDA(62:7) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto nie zachwieję się.
12.TYSIĄCL.WYD1(61:7) On tylko mą opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:7) On jedynie opoką i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.
14.BRYTYJKA(62:7) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.
15.POZNAŃSKA(62:7) Tylko On jest moją opoką i moim wybawieniem, On moją twierdzą, tak iż się nie zachwieję.
16.WARSZ.PRASKA(62:7) Tylko On jest moją opoką, pomocą i twierdzą moją, dlatego nie zachwieję się nigdy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:7) Przecież On jest Opoką, mym zbawieniem i moją twierdzą, dlatego się nie zachwieję.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:7) Tylko On mą opoką i moim wybawcą, Moją twierdzą - i nic mną nie zachwieje.
19.TOR.PRZ.Tylko On jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą; nie zachwieję się.