« Psal 62:6 Księga Psalmów 62:7 Psal 62:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:7) W Bodze zbawienie moje, sława moja, Bog pomocy mojej a nadzieja moja w Bodze jest.
2.PS.PUŁAWSKI(61:7) W Bodze zbawienie moje i sława moja, Bog pomocy mojej i nadzieja moja w Bodze jest.
3.WUJEK.1923(62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja: Bóg pomocy mojéj, i nadzieja moja jest w Bogu.
4.GDAŃSKA.1881(62:8) W Bogu wybawienie moje, i chwała moja skała mocy mojej; nadzieja moja jest w Bogu.
5.GDAŃSKA.2017W Bogu moje wybawienie i moja chwała; skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu.
6.PS.BYCZ.1854(62:8) W Bogu, zbawienié-mé, i-chwała-moja; skała siły-méj, przytułek-mój, w-Bogu.
7.GÖTZE.1937(62:8) W Bogu zbawienie moje i wspaniałość moja, opoka siły mojej; ucieczka moja jest w Bogu.
8.CYLKOW(62:8) W Panu pomoc moja i chwała moja, opoka obrony mojéj; ucieczka moja u Pana.
9.KRUSZYŃSKI(62:8) W Bogu wybawienie moje i chwała moja, skała mocy mej, nadzieja ma w Bogu.
10.ASZKENAZY (62:8) Na Bogu me zbawienie i chwała ma, opoka mej potęgi i schronienie me w Bogu.
11.SZERUDA(62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja; mocna opoka moja, ucieczka moja jest w Bogu.
12.TYSIĄCL.WYD1(61:8) U Boga jest zbawienie moje i chwała, opoka mojej mocy: w Bogu ma ucieczka.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:8) W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, opoka mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.
14.BRYTYJKA(62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu.
15.POZNAŃSKA(62:8) W Bogu moje ocalenie i moja chwała, On opoką mojej mocy, w Bogu moje schronienie.
16.WARSZ.PRASKA(62:8) U Boga jest moje ocalenie i chwała, Bóg jest dla mnie skałą zbawienia i miejscem ucieczki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:8) W Bogu jest moja pomoc i moja chwała, Skała mojej obrony; moja ucieczka jest do Pana.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:8) Na Bogu opiera się moje zbawienie, w Nim ma nadzieja chwały, On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem -
19.TOR.PRZ.W Bogu moje wybawienie i moja chwała; skała mojej mocy, moje schronienie jest w Bogu.