« Psal 62:8 Księga Psalmów 62:9 Psal 62:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(61:9) Wszako zaprawdę proźni synowie ludzszczy, łżowie synowie ludzszczy w wagach, bychą obłudzili oni z prozności w toż jistne.
2.PS.PUŁAWSKI(61:9) aby obłudzili oni z prozności w prozność.
3.WUJEK.1923(62:10) Zaprawdę omylni są synowie człowieczy: kłamliwi synowie ludzcy w wagach, aby oszukiwali sami z marności spólnie.
4.GDAŃSKA.1881(62:10) Zaprawdęć marnością są synowie ludzcy, kłamliwi synowie mocarzy; będąli pospołu włożeni na wagę, lekciejszymi będą nad marność.
5.GDAŃSKA.2017Doprawdy synowie ludzcy marnością, synowie mocarzy – zawodni; położeni na wagę, wszyscy razem są lżejsi niż marność.
6.PS.BYCZ.1854(62:10) Zaisté, próżnością dzieci gminu, kłamstwem, dzieci znakomitości; bo, włożone, w-miseczkę-od-wagi, wzniosłyby-się one, wyżéj, niż-próżność sama.
7.GÖTZE.1937(62:10) Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, kłamstwem synowie panów. Na szali wagi unoszą się do góry, wszyscy razem, lżejszymi są niż tchnienie.
8.CYLKOW(62:10) Wszak marnością syny ludzkie, zawodni synowie mężów; na wagach pomieszczeni, są marnością zarówno.
9.KRUSZYŃSKI(62:10) Zaprawdę, marnością są synowie ludzcy - kłamstwem synowie człowieka. Oto pospołu na wadze unoszą się ponad marność.
10.ASZKENAZY (62:10) Jeno nicością syny ludzkie, fałszem możnych synowie, na wadze i nad nicość oni lżejsi, wraz się podniosą.
11.SZERUDA(62:10) Zaprawdę, ludzie są tchnieniem, możni są zawodni; na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są nad tchnienie.
12.TYSIĄCL.WYD1(61:10) Synowie ludzcy są tylko tchnieniem, synowie mężów zdradliwi: na wadze w górę się wznoszą: wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
13.TYSIĄCL.WYD5(62:10) Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów - kłamliwi; na wadze w górę się wznoszą, wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
14.BRYTYJKA(62:10) Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, Synowie mężów zaś zawodni, Na wadze podnoszą się w górę, Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie.
15.POZNAŃSKA(62:10) Synowie ludzi są tylko tchnieniem, ułudą są synowie możnych; na szali wznieśliby się w górę, razem wzięci ważą mniej niż tchnienie.
16.WARSZ.PRASKA(62:10) Bo człowiek jest tylko jak podmuch, wszyscy ludzie – ułudą i kłamstwem. Szala wagi z nimi ku górze się wznosi, wszyscy razem mniej ważą niż jedno tchnienie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(62:10) Przecież synowie ludzcy są marnością, zawodnymi są też synowie dostojników; umieszczeni na wagach, tak samo są marnością.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(62:10) Ludzie natomiast są tylko tchnieniem, Ich wiarygodność jest złudna, Na wadze podnoszą się w górę, Razem wzięci są mniej pewni niż mgła.
19.TOR.PRZ.Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie człowieka – kłamstwem; położeni na szalach, wszyscy razem podnoszą się w górę bardziej niż tchnienie.