« Iza 66:24 Księga Jeremiasza 1:1 Jer 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowa Jeremiasza, syna Helcyaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anathot, w ziemi Benjamin.
2.GDAŃSKA.1881Słowa Jeremijasza, syna Helkijaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Benjamin
3.GDAŃSKA.2017Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamina;
4.CYLKOWMowy Jeremjasza, syna Chilkjasza z kapłanów, co w Anatoth, w ziemi Binjamin.
5.KRUSZYŃSKISłowa Jeremjasza, syna Hilkjasza, z pośród kapłanów, którzy są w Anathoth, w ziemi Benjamina.
6.TYSIĄCL.WYD1Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, pochodzącego z rodu kapłanów zamieszkałych w Anatot w ziemi Beniamina.
7.TYSIĄCL.WYD5Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina.
8.BRYTYJKASłowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina,
9.POZNAŃSKAMowy Jeremiasza, syna Chilkiasza, z [rodu] kapłanów, którzy [mieszkali] w Anatot, w ziemi Beniamina.
10.WARSZ.PRASKASłowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, osiadłego w Anatot, na ziemi Beniamina.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mowy Jeremjasza, syna Chilkji z kapłanów co byli w Anatot, w ziemi Binjamina;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, należącego do rodu kapłańskiego z Anatot, w ziemi Beniamina.