« Jer 1:10 Księga Jeremiasza 1:11 Jer 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Co ty widzisz, Jeremiaszu? i rzekłem: Laskę czującą ja widzę.
2.GDAŃSKA.1881Potem stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:Co widzisz Jeremijaszu? I rzekłem: Widzę rózgę migdałową.
3.GDAŃSKA.2017Potem doszło do mnie słowo PANA mówiące: Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: Widzę gałązkę migdałowca.
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc: Co widzisz Jeremjaszu? I rzekłem rószczkę migdałową widzę.
5.KRUSZYŃSKII zwrócił Bóg słowo do mnie mówiąc: "co ty widzisz Jeremiaszu?" A ja odrzekłem: "widzę gałązkę krzewu migdałowego".
6.TYSIĄCL.WYD1Odezwał się do mnie głos Jahwe, mówiący: «Co widzisz, Jeremiaszu?» Odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa "czuwającego".
7.TYSIĄCL.WYD5I skierował Pan następujące słowa do mnie: Co widzisz, Jeremiaszu? Odrzekłem: Widzę gałązkę drzewa czuwającego.
8.BRYTYJKAI doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego.
9.POZNAŃSKAJahwe zwrócił się do mnie ze słowami: - Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: - Widzę gałązkę migdałowca-czujki.
10.WARSZ.PRASKAPan przemówił do mnie w te słowa: Co widzisz, Jeremiaszu? A ja odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc: Co widzisz, Jeremjaszu? Więc powiedziałem: Widzę migdałową różdżkę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI skierował PAN do mnie Słowo tej treści: Co widzisz, Jeremiaszu? Widzę gałązkę migdałowca - odpowiedziałem.