« Jer 1:11 Księga Jeremiasza 1:12 Jer 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Dobrześ widział; bo Ja czuć będę nad słowem mojem, abym je wypełnił.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do mnie: Dobrze widzisz: albowiem się Ja pospieszam z słowem swem, abym je wykonał.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do mnie: Dobrze widzisz. Ja bowiem przyspieszam swoje słowo, aby je wykonać.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Dobrześ widział, gdyż czuwam Ja nad słowem Mojém, abym je spełnił.
5.KRUSZYŃSKIA Bóg rzekł do mnie: "Dobrześ widział, albowiem ja czuwam nad słowem mojem, aby było spełnione".
6.TYSIĄCL.WYD1Rzekł mi Jahwe: «Dobrze widziałeś, bo Ja czuwam nad moim słowem, aby je wykonać».
7.TYSIĄCL.WYD5Pan zaś rzekł do mnie: Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, aby je spełnić.
8.BRYTYJKAWtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić.
9.POZNAŃSKAA Jahwe mi odrzekł: - Dobrze widziałeś, albowiem Ja czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić.
10.WARSZ.PRASKARzekł na to Pan: Dobrześ zauważył, bo Ja czuwam nad tym, by dokładnie wypełniać moje słowa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY do mnie powiedział: Dobrze widzisz; gdyż Ja stoję na straży Mojego słowa, bym je wykonał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA PAN na to: Dobrze widzisz, gdyż Ja czuwam nad moim Słowem, aby je wypełnić.