« Jer 1:15 Księga Jeremiasza 1:16 Jer 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będę mówić sądy moje z nimi o wszelaką złość ich, którzy mię opuścili a ofiarowali bogom obcym, i kłaniali się robocie rąk swoich.
2.GDAŃSKA.1881A tak opowiem sądy moje przeciwko nim dla wszelakiej złości tych, którzy mię opuścili, a kadzili bogom obcym, i kłaniali się robocie rąk swoich.
3.GDAŃSKA.2017I ogłoszę przeciwko nim moje sądy za całą ich niegodziwość: przeciwko tym, którzy mnie opuścili, palili kadzidło innym bogom i oddali pokłon dziełom swoich rąk.
4.CYLKOWI rozprawię się z nimi z powodu wszystkiej niegodziwości ich, że opuścili Mnie, a kadzili bóztwom cudzym, i korzyli się dziełu rąk swoich.
5.KRUSZYŃSKII ogłoszę wyroki moje przeciwko nim przeciwko wszystkim ich niegodziwościom, albowiem mnie opuścili, a ofiarowali kadzidło bogom obcym i kłaniali się dziełom rąk swoich.
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy ogłoszę przeciwko nim wyrok dla całej ich złości, iż mnie opuścili, a innym bogom palili ofiary i cześć oddawali dziełom swoich rąk».
7.TYSIĄCL.WYD5I wydam wyrok na nie za całą ich niegodziwość, iż opuścili Mnie, a palili kadzidło cudzym bogom i hołd oddawali dziełom rąk swoich.
8.BRYTYJKAWtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym bogom i oddawali pokłon dziełu swoich rąk.
9.POZNAŃSKAI ogłoszę na nich swój wyrok za wszelkie ich złości, gdyż mnie opuścili, bogom obcym palili kadzidło i składali hołd tworom rąk swoich.
10.WARSZ.PRASKAWtedy wydam na nie wszystkie mój wyrok – i ukarzę ich za wszelkie zło, którego się dopuścili. Odeszli bowiem ode Mnie, innym bogom składali ofiary i modlili się do tego, co było dziełem rąk tylko ludzkich.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I rozprawię się z nimi z powodu całej niegodziwości tych, którzy mnie opuścili, a kadzili cudzym bóstwom i korzyli się przed dziełem swoich rąk.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy wydam na mieszkańców me wyroki za ich złe postępowanie, za to, że Mnie opuścili, a kadzili obcym bóstwom i kłaniali się dziełu swoich rąk.