« Jer 1:17 Księga Jeremiasza 1:18 Jer 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem Ja uczyniłem cię dziś miastem obronnem i słupem żelaznym i murem miedzianym na wszystkiéj ziemi, królom Juda, książętom jego i kapłanom i ludowi ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto Ja postanawiam cię dziś miastem obronnem, i słupem żelaznym, i murem miedzianym przeciwko tej wszystkiej ziemi, przeciwko królom Judzkim, przeciwko książętom ich, przeciwko kapłanom ich, i przeciwko ludowi tej ziemi;
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem ustanawiam cię dziś miastem obronnym, żelazną kolumną i murem spiżowym przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, ich książętom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.
4.CYLKOWJa zaś oto ustanawiam cię dzisiaj miastem warowném i kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw tej ziemi całej, przeciw królom Judy, przeciw książętom i kapłanom jej, i przeciw ludowi tej ziemi.
5.KRUSZYŃSKIA oto ja uczyniłem cię dzisiaj jako miasto mocne, i jako kolumnę żelazną i mur miedziany wobec całego kraju, wobec królów Judy, wobec książąt jego, wobec kapłanów jego i ludu kraju.
6.TYSIĄCL.WYD1Oto Ja sam ciebie czynię dziś miastem warownym, słupem żelaznym i murem spiżowym na przekór całemu krajowi, na przekór królom Judy i jego książętom, jego kapłanom i ludności kraju.
7.TYSIĄCL.WYD5A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi.
8.BRYTYJKAOto Ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym, i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu.
9.POZNAŃSKAJa zaś czynię dziś ciebie miastem warownym, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całemu krajowi, przeciw królom Judy i jego książętom, jego kapłanom i ludowi tej ziemi.
10.WARSZ.PRASKACzynię cię dziś jakby twierdzą warowną, kolumną z żelaza i murem spiżowym przeciwko całej ziemi, przeciwko królom i książętom judzkim i przeciwko ludowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto Ja ustanawiam cię dzisiaj warownym miastem, żelazną kolumną oraz spiżowym murem, przeciwko tej całej ziemi; przeciwko królom Judy, przywódcom i jej kapłanom oraz przeciw ludowi tej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja ustanawiam cię dziś dla warownego miasta żelaznym słupem i murem ze spiżu - przeciwko całej tej ziemi, przeciwko królom Judy, jej książętom, jej kapłanom i jej ludowi.