« Jer 1:18 Księga Jeremiasza 1:19 Jer 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą walczyć na cię, a nie przemogą; bom Ja z tobą jest, mówi Pan, abych cię wybawił.
2.GDAŃSKA.1881Którzy walczyć będą przeciwko tobie, ale cię nie przemogą: bom Ja z tobą mówi Pan, abym cię wybawił.
3.GDAŃSKA.2017I będą walczyć przeciwko tobie, ale cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, mówi PAN, aby cię wybawić.
4.CYLKOWA gdy walczyć będą przeciw tobie, nie zmogą cię, gdyż Ja z tobą, rzecze Wiekuisty, abym cię wybawił.
5.KRUSZYŃSKIRozpoczną przeciw tobie wojnę, ale nie przemogą cię, ponieważ ja jestem z tobą - rzecze Bóg - aby cię wybawić".
6.TYSIĄCL.WYD1Będą cię zwalczać, ale cię nie zmogą, bo Ja przy tobie jestem, ażeby cię wyrwać — wyrocznia Jahwe».
7.TYSIĄCL.WYD5Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię ochraniać.
8.BRYTYJKAI będą cię zwalczać, lecz cienię przemogą, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować – mówi Pan.
9.POZNAŃSKABędą cię zwalczać, ale cię nie zmogą, bom Ja jest z tobą, aby cię ocalić! - [Oto uroczyste] zapewnienie Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAJeśli nawet zaczną walczyć z tobą, nie pokonają cię, gdyż Ja będę z tobą, aby cię wspomagać. Taki jest wyrok Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą walczyć przeciwko tobie – lecz cię nie zmogą, gdyż Ja będę z tobą, by cię wybawić – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo Ja jestem z tobą - oświadcza PAN - aby cię ratować.