« Jer 1:1 Księga Jeremiasza 1:2 Jer 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które słowo Pańskie stało się do niego za dni Jozyasza, syna Amon, króla Judzkiego, trzynastego roku królestwa jego.
2.GDAŃSKA.1881Do którego stało się słowo Pańskie za dni Jozyjasza, syna Amonowego, króla Judzkiego trzynastego roku królowania jego.
3.GDAŃSKA.2017Do którego doszło słowo PANA za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania.
4.CYLKOWKtórego doszło słowo Wiekuistego za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, trzynastego roku panowania jego.
5.KRUSZYŃSKISłowo Boże, zwrócone do niego, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, w trzynastym roku jego panowania;
6.TYSIĄCL.WYD1Do niego to doszło słowo Jahwe za czasów króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania.
7.TYSIĄCL.WYD5Do niego Pan skierował słowo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego, w trzynastym roku jego panowania
8.BRYTYJKAKtórego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania,
9.POZNAŃSKASłowo Jahwe było skierowane do niego za dni króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania,
10.WARSZ.PRASKADo niego było kierowane Słowo Pańskie za dni króla judzkiego Jozjasza, Syna Amona, [najprzód] w trzynastym roku panowania tego króla,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którego doszło słowo WIEKUISTEGO za czasów Jozjasza, syna Amona, judzkiego króla; trzynastego roku jego panowania.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN skierował do niego swoje Słowo za czasów Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Było to w trzynastym roku jego panowania.