« Jer 1:2 Księga Jeremiasza 1:3 Jer 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A stało się za dni Joakima, syna Jozyaszowego, króla Judzkiego, aż do skończenia jedenastego roku Sedecyasza, syna Jozyasza, króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalem, miesiąca piątego.
2.GDAŃSKA.1881A stało się za dni Joakima, syna Jozyjaszowego, króla Judzkiego, aż do skończenia jedenastego roku Sedekijasza, syna Jozyjasza, króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalemczyków, miesiąca piątego,
3.GDAŃSKA.2017Doszło także za dni Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia do niewoli mieszkańców Jerozolimy w piątym miesiącu;
4.CYLKOWA następnie za czasów Jehojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż po koniec jedenastego roku Cydkjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego - aż do uprowadzenia mieszkańców Jerozolimy..., miesiąca piątego.
5.KRUSZYŃSKIbyło głoszone za dni Jehojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do ujarzmienia Jerozolimy w miesiącu piątym.
6.TYSIĄCL.WYD1I jeszcze później za czasów króla judzkiego Jehojakima, syna Jozjasza, aż do końca jedenastego roku króla judzkiego Sedecjasza, czyli do wysiedlenia Jerozolimy w miesiącu piątym.
7.TYSIĄCL.WYD5i następnie za czasów Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku [rządów] Sedecjasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia w niewolę [mieszkańców] Jerozolimy w piątym miesiącu.
8.BRYTYJKAA potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w piątym miesiącu tego roku.
9.POZNAŃSKAa następnie za czasów króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza, do końca jedenastego roku [panowania] króla judzkiego Sedecjasza, syna Jozjasza, aż do ujarzmienia Jerozolimy w miesiącu piątym.
10.WARSZ.PRASKAa potem za czasów króla judzkiego Jojakima, syna Jozjasza, aż do końca jedenastego roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, syna Jozjasza [czyli] aż do piątego miesiąca tego roku, kiedy to mieszkańcy Jerozolimy musieli pójść na wygnanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie za czasów Jojakima, potomka Jozjasza, judzkiego króla, aż pod koniec jedenastego roku judzkiego króla Cydkjasza, potomka Jozjasza, i aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruszalaim w piątym miesiącu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie kierował do niego swoje Słowo za czasów Jehojakima, syna Jozjasza, króla Judy, i aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia ludności Jerozolimy do niewoli w piątym miesiącu tego roku.