« Jer 1:6 Księga Jeremiasza 1:7 Jer 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Nie mów: Jestem dziecina; bo na wszystko, na co cię poślę, pójdziesz, i wszystko, cokolwiek ci rozkażę, mówić będziesz.
2.GDAŃSKA.1881Ale Pan rzekł do mnie: Nie mów: Jestem dziecięciem, owszem, na wszystko, na co cię poślę, idź, a wszystko, coć rozkażę, mów
3.GDAŃSKA.2017Ale PAN powiedział do mnie: Nie mów: Jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci rozkażę.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Nie powiadaj: młodzieńcem ja; lecz dokądkolwiek cię poszlę pójdziesz, a cokolwiek ci rozkażę, mówić będziesz.
5.KRUSZYŃSKIA Bóg rzekł do mnie: "Nie mów: dziecięciem jestem, albowiem pójdziesz do wszystkich, do których cię poślę i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę,
6.TYSIĄCL.WYD1A Jahwe mi odrzekł: «Nie mów: Jestem tak młody — lecz do kogokolwiek ciebie poślę, pójdziesz i będziesz mówił, cokolwiek ci każę.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan zaś odpowiedział mi: Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę.
8.BRYTYJKANa to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę.
9.POZNAŃSKALecz Jahwe rzekł do mnie: - Nie mów: "Jestem [zbyt] młody", bo pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz głosił, cokolwiek ci zlecę.
10.WARSZ.PRASKALecz Pan rzekł mi na to: Nie mów, że jesteś jeszcze młody. Masz pójść tam, dokąd cię poślę, i będziesz głosił to, co ci nakażę.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale WIEKUISTY do mnie powiedział: Nie mów: Ja jestem młodzieńcem; lecz dokądkolwiek cię poślę – pójdziesz, a cokolwiek ci rozkażę – będziesz mówił.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN powiedział: Nie mów: Jestem jeszcze za młody. Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz, i wszystko, co ci rozkażę, przekażesz.