« Jer 1:7 Księga Jeremiasza 1:8 Jer 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie bój się oblicza ich; bom Ja z tobą jest, abym cię wybawił, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Nie bój się oblicza ich, bom Ja jest z tobą, abym cię wybawił, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić, mówi PAN.
4.CYLKOWNie obawiaj się ich, bom Ja z tobą, abym cię wybawił, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIobawiać się ich nie będziesz, ponieważ ja jestem z tobą, aby cię wybawić: - wyrocznia Boża".
6.TYSIĄCL.WYD1Nie miej bojaźni przed nimi, bo Ja przy tobie jestem, ażeby cię wyrwać» — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKANie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi Pan.
9.POZNAŃSKANie lękaj się ich, bom Ja jest przy tobie, by cię ocalić - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKANie bój się nikogo. Ja zawsze będę przy tobie, by śpieszyć ci z pomocą. – Tak powiedział mi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie obawiaj się ich oblicza, bowiem Ja jestem z tobą, aby cię wyratować – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie bój się ich! Ja jestem z tobą, będę cię ratował! - oświadcza PAN.