« Jer 1:8 Księga Jeremiasza 1:9 Jer 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wyciągnął Pan ręką swą i dotknął się ust moich, i rzekł Pan do mnie: Otom dał słowa moje w usta twoje.
2.GDAŃSKA.1881A wyciągnąwszy Pan rękę swoję, dotknął się ust moich, i rzekł mi Pan: Otom dał słowa moje do ust twoich.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust. I powiedział do mnie PAN: Oto wkładam moje słowa do twoich ust.
4.CYLKOWI wyciągnął Wiekuisty rękę Swoję i dotknął się ust moich, i rzekł Wiekuisty do mnie: Oto kładę słowa Moje w usta twe.
5.KRUSZYŃSKII wyciągnął Bóg rękę swoją i dotknął moich ust - i rzekł Bóg do mnie: "Oto kładę słowa moje w usta twoje;
6.TYSIĄCL.WYD1Po czym Jahwe wyciągnął rękę swą i dotknął ust moich. I rzekł do mnie Jahwe: «Oto me słowa kładę w usta twoje.
7.TYSIĄCL.WYD5I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i rzekł mi: Oto kładę moje słowa w twoje usta.
8.BRYTYJKAPotem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta.
9.POZNAŃSKAWtedy Jahwe wyciągnął swą rękę, dotknął ust moich i rzekł do mnie: - Oto słowa moje wkładam w twoje usta.
10.WARSZ.PRASKAPotem wyciągnął Pan swoją rękę, dotknął moich ust i rzekł: Moje słowa wkładam teraz w twoje usta.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I WIEKUISTY wyciągnął Swoją rękę, dotknął się moich ust oraz WIEKUISTY do mnie powiedział: Oto kładę Moje słowa w twe usta.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wyciągnął PAN rękę i dotknął moich ust. I powiedział PAN do mnie: Oto wkładam moje słowa w twoje usta.