« Joz 15:12 Księga Jozuego 15:13 Joz 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Kaleb, synowi Jephone, dał część w pośrodku synów Juda, jako mu był Pan przykazał: Karyath Arbe, ojca Enak, to jest Hebron.
2.GDAŃSKA.1881Ale Kalebowi synowi Jefunowemu, dał Jozue dział między syny Juda, jak Pan powiedział Jozuemu, miasto Arba, ojca olbrzymów, to jest Hebron.
3.GDAŃSKA.2017Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, dał Jozue dział pośród synów Judy, jak PAN nakazał Jozuemu, miasto Arba, ojca Anaka, czyli Hebron.
4.CYLKOWKalebowi zaś, synowi Jefunny, wyznaczono jako udział między synami Judy, stosownie do zlecenia danego przez Wiekuistego Jozuemu: miasto Arby, ojca Enaka, czyli Hebron.
5.KRUSZYŃSKIA Kalebowi, synowi Jefune dano dział w pośrodku synów Judy, według tego, co Bóg powiedział Jozuemu: miasto Arba, ojca Anaka, czyli Hebron.
6.TYSIĄCL.WYD5Kalebowi, synowi Jefunnego, nadano dział pośród potomków Judy, zgodnie z poleceniem Pana danym Jozuemu: Kiriat-Arba, główne miasto Anakitóws, czyli Hebron.
7.BRYTYJKAKalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie Miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron.
8.POZNAŃSKAKalebowi, synowi Jefunnego, przypadł dział pośród pokolenia Judy, jak to Jahwe rozkazał Jozuemu, a mianowicie: miasto Arby, ojca Anakitów, czyli Chebron.
9.WARSZ.PRASKAKalebowi, synowi Jefunnego, przydzielono również – zgodnie z poleceniem wydanym przez Jahwe Jozuemu – pewną część wśród synów Judy. Otrzymał on miasto Hebron, stanowiące własność Arby, ojca Anaka.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Kalebowi, synowi Jefunny, wyznaczono udział pomiędzy synami Judy, stosownie do zlecenia danego przez WIEKUISTEGO Jezusowi, synowi Nuna: Miasto Arby, ojca Enaka – czyli Hebron.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKalebowi zaś, synowi Jefunego, Jozue dał dział wśród synów Judy zgodnie z przekazanym mu poleceniem PANA. Dał mu zatem: Kiriat-Arba, to jest Hebron, miasto ojca Anakitów.