« Joz 15:21 Księga Jozuego 15:22 Joz 15:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Cyna, i Dymona, i Adada.
2.GDAŃSKA.1881I Cyna, i Dymona, i Adada;
3.GDAŃSKA.2017Kina, Dimona, Adada;
4.CYLKOWKina, Dymona i Adada,
5.KRUSZYŃSKIKina, Dimona, Adada,
6.TYSIĄCL.WYD5Kina, Dimona, Adada,
7.BRYTYJKAKina, Dimona, Adada,
8.POZNAŃSKAKina, Dimona, Adada,
9.WARSZ.PRASKAKina, Dimona, Adada,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kina, Dymona i Adada
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKina, Dimona, Adada,