« Joz 15:25 Księga Jozuego 15:26 Joz 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Amam, Sama i Molada.
2.GDAŃSKA.1881Amam, i Sama, i Molada;
3.GDAŃSKA.2017Amam, Szema, Molada;
4.CYLKOWAmam, Szema i Molada,
5.KRUSZYŃSKIAmam, Szema, Molada,
6.TYSIĄCL.WYD5Amam, Szema, Molada,
7.BRYTYJKAAmam, Szema, Molada,
8.POZNAŃSKAAmam, Szema, Molada,
9.WARSZ.PRASKAAmam, Szema, Molada,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Amam, Szema i Molada,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAmam, Szema, Molada,