« Joz 15:31 Księga Jozuego 15:32 Joz 15:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lebaoth, i Selim, i Aen, i Remon, wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881I Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon; wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Lebaot, Szilchim, Ain i Rimmon. Wszystkich miast było dwadzieścia dziewięć z przyległymi do nich wioskami.
4.CYLKOWLebaoth, Szylchim i En Rimmon - wszystkich miast dwadzieścia dziewięć wraz z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKILebaoth, Szilhim, Ain i Rimmon; wszystkich miast dwadzieścia dziewięć z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Lebaot, Szilchim, En-Rimmon. Wszystkich miast dwadzieścia dziewięć z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKALebaot, Szilchim, Ain-Rimmon; razem dwadzieścia dziewięć miast z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKALebaot, Silchim, En-Rimmon; razem dwadzieścia dziewięć miast wraz z przyległymi do nich miejscowościami.
9.WARSZ.PRASKALebaot, Szilchim, En–Rimmon. Wszystkich miast, razem z przyległymi osiedlami, było dwadzieścia dziewięć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lebaoth, Szylchim i En Rimmontych – tych wszystkich miast było dwadzieścia dziewięć, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLebaot, Szilchim, Ain, Rimmon - wszystkich miast dwadzieścia dziewięć wraz z ich osiedlami.