« Joz 15:36 Księga Jozuego 15:37 Joz 15:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sanan, i Hadassa, i Magdalgad.
2.GDAŃSKA.1881Sanany, i Hadasa, i Mygdalgad;
3.GDAŃSKA.2017Senan, Chadasza, Migdal-Gad;
4.CYLKOWDalej Cenan, Hadassa i Migdal Gad,
5.KRUSZYŃSKICanan, Hadasza i Migdal-Gad,
6.TYSIĄCL.WYD5Senan, Chadasza, Migdal-Gad,
7.BRYTYJKASenan, Chadasza, Migdal-Gad,
8.POZNAŃSKACenan, Chadasza, Migdal-Gad,
9.WARSZ.PRASKANastępnie: Senan, Chadasza, Migdal–Gad,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dalej: Cenan, Hadassa i Migdal Gad,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSenan, Chadasza, Migdal-Gad,