« Joz 15:44 Księga Jozuego 15:45 Joz 15:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Akkaron ze wsiami i wioskami swemi.
2.GDAŃSKA.1881Akkaron, i miasteczka jego, i wioski jego;
3.GDAŃSKA.2017Ekron i przyległe do niego miasteczka i wioski;
4.CYLKOW(15:45a) Wszystko co na południu od Ekronu aż do morza,
5.KRUSZYŃSKIEkron, miasta od niego zależne i jego osiedla.
6.TYSIĄCL.WYD5Ekron z przynależnymi miastami i wioskami,
7.BRYTYJKAEkron z jego przyległymi osadami i osiedlami.
8.POZNAŃSKAEkron razem z przyległymi miastami i osiedlami;
9.WARSZ.PRASKAPonadto Ekron z przynależącymi do niego miastami i osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dalej wszystko, co było na południu od Ekronu – aż do morza,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEkron, jego osady i osiedla.