« Joz 15:52 Księga Jozuego 15:53 Joz 15:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Janum, i Beththaphua, i Apheka.
2.GDAŃSKA.1881I Janum, i Bet Tafua, i Afeka;
3.GDAŃSKA.2017Janum, Bet-Tappuach, Afeka;
4.CYLKOWJanum, Beth Tapuach i Afeka;
5.KRUSZYŃSKIJanum, Beth-tapuah i Afeka,
6.TYSIĄCL.WYD5Janum, Bet-Tappuach, Afeka,
7.BRYTYJKAJanum, Bet-Tappuach, Afeka,
8.POZNAŃSKAJanum, Bet-Tappuach, Afeka,
9.WARSZ.PRASKAJanum, Bet–Tappuach, Afeka,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Janum, Beth Tapuach i Afeka,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJanum, Bet-Tapuach, Afeka,