« Joz 15:56 Księga Jozuego 15:57 Joz 15:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Akkain, Gabaa, i Thamna: miast dziesięć, i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881Kain, Gabaa, i Tamna, miast dziesięć, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Kain, Gibea i Timna: dziesięć miast wraz z przyległymi do nich wioskami.
4.CYLKOWKain, Gibea i Thymna - miast dziesięć wraz z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKIKain, Gibea i Timna: miast dziesięć wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Hakkain, Gibea, Timna: dziesięć miast z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKAKain, Gibea i Timna; miast dziesięć z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKAKajin, Gibea, Timna; dziesięć miast wraz z przyległymi do nich miejscowościami.
9.WARSZ.PRASKAHakkain, Gibea, Timna – czyli dziesięć miast z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kain, Gibea i Thymana – dziesięć miast, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKain, Gibea i Timna - dziesięć miast wraz z ich osiedlami.