« Joz 15:5 Księga Jozuego 15:6 Joz 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstępuje granica do Beth Hagle, a przechodzi od północy do Beth Araby, wstępując do kamienia Boen, syna Ruben.
2.GDAŃSKA.1881A ciągnie się ta granica do Betaglu, i bieży od północy aż do Betaraba; a stamtąd idzie ta granica aż do kamienia Boen, syna Rubenowego.
3.GDAŃSKA.2017Granica ciągnęła się do Bet-Chogla i biegła od północy aż do Bet-Araba; stamtąd granica wznosiła się do kamienia Bohana, syna Rubena.
4.CYLKOWPoczem ciągnie się granica ku Bethchogli i przechodzi po stronie północnej Beth-Araby w górę ku kamieniowi Bohana, syna Reubena.
5.KRUSZYŃSKII ciągnęła się ta granica do Beth-Hogla, a przeszedłszy od północy do Beth-Araba, wznosiła się ta granica do kamienia Bohan synów Rubena;
6.TYSIĄCL.WYD5po czym ciągnęła się do Bet-Chogla, przechodziła na północy do Bet-Araba i wznosiła się do Kamienia Bohana, potomka Rubena.
7.BRYTYJKAGranica ta wznosi się do Bet-Chogla, mija od północy Bet-Araba i ciągnie się do kamienia Bohana, syna Rubena.
8.POZNAŃSKAGranica wznosi się dalej do Bet-Chogla i przechodzi na północ koło Bet-ha-Araba. Następnie wznosi się do Kamienia Bohana, syna Rubena,
9.WARSZ.PRASKAi prowadziła w stronę Bet–Chogla, przechodziła na północ koło Bet–Araba, dochodziła w górę do Kamienia Bohana, syna Rubena.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem ciągnie się ta granica ku Bet–Chogli i przechodzi po północnej stronie Beth–Araby, w górę, ku kamieniowi Bohana, syna Reubena.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITpo czym wznosiła się do Bet-Chogla, omijała Bet-Araba od północy i wznosiła się do Kamienia Bohana, syna Rubena.