« Joz 15:59 Księga Jozuego 15:60 Joz 15:61 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Karyathbaal, to jest Karyathyarym, miasto lasów, i Arebba: dwa miasta, i wsi ich.
2.GDAŃSKA.1881Karyjat Baal, które jest Karyjatyjarym, i Rabba, miasta dwa, i wsi ich.
3.GDAŃSKA.2017Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim i Rabba: dwa miasta wraz z przyległymi do nich wioskami.
4.CYLKOWDalej Kirjath Baal czyli Kirjath Jearym i Rabba - miast dwa wraz z siołami przyległemi.
5.KRUSZYŃSKIKirjath-Baal, czyli Kîrjath-Jearim i Rabba: dwa miasta wraz z ich osiedlami.
6.TYSIĄCL.WYD5Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim, i Rabba: dwa miasta z przyległymi wioskami.
7.BRYTYJKAKiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim i Rabba; dwa miasta z ich osiedlami.
8.POZNAŃSKAKirjat-Baal, czyli Kirjat-Jearim, i Harabba: dwa miasta wraz z przyległymi do nich miejscowościami.
9.WARSZ.PRASKAPotem: Kiriat–Baal, czyli Kiriat–Jearim, i Rabba – czyli dwa miasta z przylegającymi do nich osiedlami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oprócz tego: Kirjath Baal, czyli Kirjath Jearym i Rabba – dwa miasta, wraz z przyległymi siołami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim, i Rabba - dwa miasta wraz z ich osiedlami.