« Joz 15:62 Księga Jozuego 15:63 Joz 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalem, nie mogli synowie Juda wygładzić: i mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalem aż do dnia dzisiejszego.
2.GDAŃSKA.1881Ale Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalemskiego, nie mogli synowie Judowi wypędzić; przetoż mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalemie aż do dnia tego.
3.GDAŃSKA.2017Lecz Jebusytów, mieszkańców Jerozolimy, synowie Judy nie mogli wypędzić; dlatego Jebusyci mieszkają z synami Judy w Jerozolimie aż do dziś.
4.CYLKOWCo się zaś tyczy Jebusytów, mieszkańców Jerozolimy, to nie zdołali ich synowie Judy wypędzić, i tak zamieszkali Jebusyci z Judejczykami w Jerozolimie aż po dzień dzisiejszy.
5.KRUSZYŃSKISynowie Judy nie mogli wypędzić Jebuzejczyków, mieszkańców Jeruzalem i Jebuzejczycy wraz z synami Judy zamieszkali w Jeruzalem aż po dzień dzisiejszy.
6.TYSIĄCL.WYD5Potomkowie Judy nie mogli jednak wypędzić Jebusytów, mieszkających w Jerozolimie; jeszcze dziś mieszkają Jebusyci obok potomków Judy.
7.BRYTYJKALecz Jebuzejczyków, mieszkających w Jeruzalemie, nie mogli synowie Judy wypędzić i Jebuzejczycy mieszkają z synami Judy w Jeruzalemie do dnia dzisiejszego.
8.POZNAŃSKANie mogli jednak potomkowie Judy wypędzić Jebuzytów, którzy mieszkali w Jeruzalem. Tak więc mieszkają tam Jebuzyci wespół z potomkami Judy aż po dzień dzisiejszy.
9.WARSZ.PRASKAJednakże nie wolno było synom Judy wypędzać ich z posiadłości Jebuzytów, mieszkających w Jerozolimie, gdzie żyją po dzień dzisiejszy obok synów Judy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś co się tyczy Jebusytów, mieszkańców Jeruszalaim, to synowie Judy nie zdołali ich wypędzić. Tak Jebusyci zamieszkali w Jeruszalaim z Judejczykami aż po dzisiejszy dzień.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Jebuzytów, mieszkańców Jerozolimy, Judejczycy nie zdołali wywłaszczyć i Jebuzyci mieszkają z Judejczykami w Jerozolimie aż po dzień dzisiejszy.