« Joz 15:7 Księga Jozuego 15:8 Joz 15:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wstępuje przez dolinę syna Ennom, z boku Jebuzejczyka na południe, to jest Jeruzalem: a z onąd się wynosząc na wierzch góry, która jest przeciw Geennoni na zachód słońca, na wierzchu doliny Raphaim ku północy.
2.GDAŃSKA.1881Bieży też ta granica przez dolinę syna Hennomowego po bok Jebuzejczyka od południa, co jest Jeruzalem. Stamtąd bieży ta granica na wierzch góry, która jest przeciwko dolinie Hennom na zachód, a która jest na końcu doliny Refaimitów na północy.
3.GDAŃSKA.2017Dalej granica wznosiła się doliną syna Hinnom do stoku Jebusyty od południa, czyli do Jerozolimy. Stamtąd wznosiła się na szczyt góry położonej naprzeciw doliny Hinnom na zachodzie i na krańcu doliny Refaimitów na północy.
4.CYLKOWDalej ciągnie się granica w górę do doliny Ben Hinnom, na południu od grzbietu gór Jebusytów czyli do Jerozolimy. Poczem ciągnie się granica na szczyt góry, położonej po stronie zachodniej doliny Hinnom, a zarazem na krańcu północnym równiny Refaim.
5.KRUSZYŃSKIDalej granica wznosiła się poprzez dolinę Ben-Hinnom, z południa dotykając grzbietu gór Jebuzejczyka, to jest Jeruzalem; wznosiła się dalej granica ku szczytowi góry, która jest naprzeciwko doliny Hinnom od zachodu, aż do końca równiny Refaim na północy.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie granica wznosiła się doliną Ben-Hinnom na południe od grzbietu gór Jebusytów, to jest Jerozolimy, wchodziła na szczyt góry leżącej naprzeciw doliny Hinnom od zachodu i na krańcu północnym doliny Refaim.
7.BRYTYJKANastępnie granica ta wznosi się ku dolinie Ben-Hinnom grzbietem górskim Jebuzejczyków ku południowi – to jest Jeruzalem – po czym granica wznosi się na szczyt góry, która leży na zachód od doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim.
8.POZNAŃSKADalej wznosi się granica doliną Ben-Hinnom na południowym stoku Jebus, czyli Jeruzalem, następnie wspina się na szczyt góry wznoszącej się od strony zachodniej naprzeciw doliny Hinnom, która znajduje się na północnym krańcu doliny Refaim.
9.WARSZ.PRASKANastępnie prowadziła przez dolinę Ben–Hinnom, aż do południowego pasma Gór Jebuzyckich w pobliżu Jerozolimy; potem wznosiła się aż do szczytu góry, znajdującej się naprzeciw doliny Hinnom od zachodu, a od północy – do krańców równiny Refaim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeszcze dalej, ta granica ciągnie się w górę, do doliny Ben Hinnom, na południu od grzbietu gór Jebusytów, czyli do Jeruszalaim. Potem ciągnie się ta granica na szczyt góry położonej po zachodniej stronie doliny Hinnom, a zarazem na północnym krańcu równiny Refaim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie granica wznosiła się doliną Ben-Hinom ku Grzbietowi Jebuzytów od południa - chodzi o Jerozolimę - po czym wznosiła się na szczyt góry, która leży naprzeciw doliny Hinom na zachód, na krańcu doliny Refaim od północy.