« Łuk 19:36 Ewangelia Łukasza 19:37 Łuk 19:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się już przybliżał ku spustowi góry oliwnej, poczęło wszytko mnóstwo uczniów radując się chwalić Boga głosem wielkim, ze wszech które widzieli mocy.
2.WUJEK.1923A gdy się już przybliżał tam, gdzie się spuszczają z góry Oliwnéj, poczęli wszystkie rzesze uczniów zstępujących, weseląc się chwalić Boga głosem wielkim ze wszystkich cudów, które widzieli,
3.RAKOW.NTA gdy się przybliżał już ku sstąpieniu z góry Oliwnej, poczęło wszytko mnóstwo uczniów weseląc się chwalić Boga głosem wielkim, ze wszytkich, które widzieli, mocy,
4.GDAŃSKA.1881A gdy się już przybliżał tam, gdzie się spuszczają z góry oliwnej, poczęło wszystko mnóstwo uczniów radując się chwalić Boga głosem wielkim ze wszystkich cudów, które widzieli,
5.GDAŃSKA.2017A gdy się już zbliżał do podnóża Góry Oliwnej, całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i donośnym głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli:
6.SZCZEPAŃSKIGdy zaś zbliżał się już do stoku góry Oliwnej, zaczął cały tłum uczniów radośnie, donośnym głosem, chwalić Boga za wszystkie dziwy, na które patrzyli,
7.BIESZK.ŁUK.1931Już schodził z góry Oliwnej, gdy cała rzesza uczniów w radosnem uniesieniu poczęła głosem wielkim wysławiać Boga za wszystkie cuda, które widziała.
8.GRZYM1936Gdy zaś pojawił się na zboczu góry Oliwnej, wszyscy uczniowie przepełnieni radością zaczęli społem sławić Boga za wszystkie cuda, jakie widzieli.
9.DĄBR.WUL.1973I gdy zbliżył się już do skłonu Góry Oliwnej, poczęło całe mnóstwo uczniów weseląc się rozgłośnie chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli,
10.DĄBR.GR.1961I kiedy zbliżał się już do skłonu Góry Oliwnej, poczęło mnóstwo uczniów, weseląc się, głośno chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli,
11.TYSIĄCL.WYD5Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.
12.BRYTYJKAGdy zaś zbliżał się, już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli,
13.POZNAŃSKAa gdy zbliżał się do zbocza Góry Oliwnej, cały tłum rozradowanych uczniów zaczął głośno chwalić Boga za wszystkie (dzieła) nadziemskiej mocy, które widzieli.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy schodzili z Góry Oliwnej, całe rzesze uczniów, radując się, poczęły donośnym głosem wielbić Boga z powodu wszystkich cudów, jakie widziano.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy on się zbliżał do zejścia z góry Oliwek, cała mnogość uczniów, radując się, wielkim głosem zaczęła wielbić Boga za wszystkie cuda, które widzieli,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITa kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przybliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęło całe mnóstwo uczniów potężnym głosem radośnie chwalić Boga za wszystkie dzieła mocy, które widzieli, mówiąc: