« DzA 2:46 Dzieje Apostolskie 2:47 DzA 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Chwaląc Boga, i mając łaskę u wszego ludu. A Pan przymnażał zbawiennych co dzień zborowi.
2.WUJEK.1923Chwaląc Boga, i mając łaskę u wszego ludu. A Pan co dzień przymnażał do kupy, którzy mieli być zbawieni.
3.RAKOW.NTChwaląc Boga, i mając łaskę u wszytkiego ludu. A Pan przydawał one, którzy mieli być zbawieni, co dzień zborowi.
4.GDAŃSKA.1881Chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni.
6.JACZEWSKIoddawali cześć Bogu i żywili miłość ku wszystkim ludziom; Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy zbawieni być mieli.
7.SZCZEPAŃSKIwielbiąc Boga, mieli też łaskę w oczach całego ludu. A Pan codziennie pomnażał ich gminę tymi, co się zbawić mieli.
8.DĄBR.WUL.1973chwaląc Boga i zyskując łaskę u całego ludu. A Pan codziennie pomnażał ich liczbę tymi, którzy mieli być zbawieni.
9.TYSIĄCL.WYD5Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
10.BRYTYJKAchwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.
11.POZNAŃSKAChwalili Boga i mieli uznanie u wszystkich. A Pan codziennie dołączał do nich tych, którzy mieli być zbawieni.
12.WARSZ.PRASKAWielbili Boga i cieszyli się życzliwością całego ludu. A Pan pomnażał co dzień liczbę tych, którzy dostępowali zbawienia.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.chwaląc Boga i mając przychylność u całego ludu. A Pan codziennie przyłączał zgromadzeniu wybranych tych, co byli zbawionymi.
14.EIB.BIBLIA.2016Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia.
15.TOR.NOWE.PRZ.Chwaląc Boga i mając życzliwość u całego ludu. A Pan codziennie przyłączał do tego grona – do zboru – tych, którzy dostępowali zbawienia.