« Iza 57:10 Księga Izajasza 57:11 Iza 57:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923O cóż frasując się bałaś się? żeś skłamała, a na mieś nie pomniała? i nie myśliłaś w sercu twojem, iż Ja milczę, a jakobych nie widział, i zapomniałaś mię?
2.GDAŃSKA.1881Kogożeś się obawiała i lękała, iżeś kłamała? Na mięś nie pomniała, aniś tego przypuściła do serca swego: dlategoż to, żem Ja milczał, a to z dawna, nie boisz się mnie?
3.GDAŃSKA.2017Kogo się bałaś i lękałaś, że skłamałaś, i nie pamiętałaś o mnie ani nie wzięłaś sobie tego do serca? Czy ja nie milczałem, i to od dawna, a ty mnie się nie boisz?
4.CYLKOWAle przed kim się ulękłaś i zatrwożyłaś, żeś zaczęła kłamać? Wszak o Mnie nie pamiętałaś i nie wzięłaś do serca, bo Ja milczę, a to od dawna; nie Mnie się obawiałaś!
5.TYSIĄCL.WYD5Kogo się lękasz i boisz, że Mnie chcesz oszukać? Nie pamiętasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca w twym sercu. Czyż nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie nie boisz.
6.BRYTYJKAPrzed kim drżałaś i kogo się bałaś, że stałaś mi się niewierną i nie pamiętałaś o mnie, i nie wzięłaś sobie tego do serca? Czy nie jest tak? Ponieważ milczałem – i to od dawien dawna – dlatego nie bałaś się mnie.
7.POZNAŃSKAKogo się to lękałaś i obawiałaś, że stałaś się wiarołomną, a o mnie nie pamiętałaś, nie brałaś sobie do serca. Czy nie dlatego nie lękałaś się mnie, że Ja milczałem, że się utaiłem?
8.WARSZ.PRASKAA kogóż się tak boisz, kogo się tak lękasz, że nawet Mnie pragniesz oszukać? I nie chcesz już o Mnie pamiętać, a w twoim sercu nie ma miejsca dla Mnie. A Ja, przecież widzisz, że zamilkłem i oczy zamknąłem. Czy dlatego wcale się Mnie już nie boisz?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale przed kim się wystraszyłaś i zatrwożyłaś, tak, że zaczęłaś kłamać? Przecież o Mnie nie pamiętałaś, ani tego nie wzięłaś sobie do serca – bo Ja milczę i to od dawna; nie Mnie się obawiałaś!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKogo się obawiałaś i przed kim drżałaś, że kłamałaś i nie pamiętałaś o Mnie, nie brałaś sobie tych spraw do serca? A Ja milczałem - i to od dawna. Dlatego się Mnie nie bałaś!