« Łuk 4:9 Ewangelia Łukasza 4:10 Łuk 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo napisano, iż aniołom swym przykazał o tobie strzec cię.
2.WUJEK.1923Albowiem napisano jest, że Aniołom swym rozkazał o tobie, aby cię strzegli.
3.RAKOW.NTAbowiem napisano jest: Że aniołom swym przykaże o tobie, aby cię strzegli.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem napisano: Że Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli,
5.GDAŃSKA.2017Jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli;
6.SZCZEPAŃSKInapisano bowiem: »Aniołom swoim da rozkaz o Tobie, by Cię strzegli«,
7.MARIAWICIalbowiem napisane jest: Że Aniołom Swoim rozkazał o Tobie, aby Cię strzegli,
8.BIESZK.ŁUK.1931Napisano przecież: Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli;
9.GRZYM1936bo napisane jest, iż aniołem swoim pilnować cię każe;
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem napisane jest, że aniołom swoim rozkazał o tobie, by cię strzegli,
11.DĄBR.GR.1961Albowiem napisane jest że: aniołom swoim rozkażę o tobie, aby cię strzegli,
12.TYSIĄCL.WYD5Jest bowiem napisane: Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli,
13.BRYTYJKANapisano bowiem:Aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli,
14.POZNAŃSKABo napisano: "Rozkazał aniołom swoim, aby Cię strzegli"
15.WARSZ.PRASKAJest przecież napisane: Rozkazał swoim aniołom, żeby Cię strzegli. I gdzie indziej:
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.bowiem jest napisane: Swoim aniołom przykazał o tobie, by cię ustrzec,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzecież napisano: On swym aniołom poleci cię strzec,
18.TOR.PRZ.Napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o Tobie, aby Cię strzegli,