« Łuk 4:12 Ewangelia Łukasza 4:13 Łuk 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A skończywszy wszytko kuszenie dyabeł, odszedł od niego aż na czas.
2.WUJEK.1923A skończywszy wszystko kuszenie djabeł, odszedł od niego aż do czasu.
3.RAKOW.NTA skończywszy wszytko pokuszenie dyabeł, odstąpił od niego aż do czasu.
4.GDAŃSKA.1881A gdy dokończył wszystkich pokus dyjabeł, odstąpił od niego do czasu.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy diabeł skończył całe kuszenie, odstąpił od niego na jakiś czas.
6.SZCZEPAŃSKIWyczerpawszy zatem wszystkie rodzaje kuszenia, szatan do czasu odstąpił od Niego.
7.MARIAWICIi dokonawszy wszystkiego kuszenia dyabeł, odszedł od Niego aż do czasu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy szatan wyczerpał tak wszystkie swe chytre zabiegi, odstąpił odeń na pewien czas.
9.GRZYM1936A gdy djabeł skończył kusić go na wszelki sposób, oddalił się od niego na pewien czas.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy szatan skończył wszystko kuszenie, odstąpił od niego aż do czasu.
11.DĄBR.GR.1961Gdy szatan przestał go wszelkimi sposobami kusić, odstąpił od niego – do czasu.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
13.BRYTYJKAA gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu.
14.POZNAŃSKAA diabeł, zakończywszy całe kuszenie, odszedł od Niego do czasu.
15.WARSZ.PRASKATak skończywszy całe kuszenie, odstąpił od Niego diabeł aż do czasu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ten oszczerczy dokończył całe kuszenie i do czasu odszedł od niego.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od Niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność.
18.TOR.PRZ.I gdy dokończył diabeł wszystkich prób, odstąpił od Niego, aż do pewnego czasu.