« Łuk 4:13 Ewangelia Łukasza 4:14 Łuk 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wrócił się Jesus w mocy ducha do Galileie, i wieść wyszła na wszytkę okolicę oniem.
2.WUJEK.1923A Jezus wrócił się w mocy Ducha do Galilei, a wyszła o nim sława po wszystkiéj krainie.
3.RAKOW.NTA wrócił się Jezus w mocy onego ducha do Galileiey; a wieść wyszła po wszytkiej onej okolicy o nim.
4.GDAŃSKA.1881I wrócił się Jezus w mocy onego Ducha do Galilei. I rozeszła się o nim wieść po wszystkiej onej okolicznej krainie.
5.GDAŃSKA.2017Jezus zaś wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy.
6.SZCZEPAŃSKII pod wpływem <tegoż> Ducha powrócił Jezus do Galilei. A sława o Nim szła po całej krainie.
7.MARIAWICII wrócił się Jezus w mocy Ducha do Galilei. I rozeszła się o Nim sława po wszystkiej krainie.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wiedziony przez Ducha świętego powrócił Jezus do Galilei. Niebawem rozeszła się sława o nim po całej okolicy.
9.GRZYM1936Jezus zaś pod natchnieniem Ducha wrócił do Galilei, a wszędzie rozeszła się sława jego.
10.DĄBR.WUL.1973I wrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej krainie.
11.DĄBR.GR.1961I wrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy.
12.TYSIĄCL.WYD5Potem powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
13.BRYTYJKAI powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie.
14.POZNAŃSKAJezus powrócił z mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
15.WARSZ.PRASKAPotem wrócił Jezus, pełen mocy Ducha, do Galilei i wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus wrócił do Galilei w mocy Ducha. Zatem rozeszła się o nim wieść po całej okolicy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy.
18.TOR.PRZ.A Jezus wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.