« Łuk 4:15 Ewangelia Łukasza 4:16 Łuk 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszedł do Nazareta gdzie był wychowan, i wszedł wedle obyczaju swego w dzień sobothny do szkoły, i wstał czytać.
2.WUJEK.1923I przyszedł do Nazareth, gdzie był wychowan, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sobotni do bóżnice i wstał czytać.
3.RAKOW.NTI przyszedł do Nadzarethu gdzie był wychowan; i wszedł według zwyczaju swego, w dzień szabatów do zgromadzenia; i wstał czytać.
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do bóżnicy, i wstał, aby czytał.
5.GDAŃSKA.2017Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać.
6.SZCZEPAŃSKII przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. A pewnego szabatu wszedł według swego zwyczaju do bóżnicy, i wstał, aby czytać.
7.MARIAWICII przyszedł do Nazareth, gdzie był wychowany, i wszedł według zwyczaju Swego w dzień Sobotni do bożnicy, i powstał czytać.
8.BIESZK.ŁUK.1931I tak przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. Według zwyczaju swego poszedł w najbliższą sobotę do bóżnicy. Tam wstał, aby odczytać pismo święte.
9.GRZYM1936Poszedł też do Nazaretu, gdzie wychował się. W szabat wszedł według zwyczaju do bóżnicy i zaczął czytać.
10.DĄBR.WUL.1973I przybył do Nazaretu, gdzie się był wychował, a według zwyczaju swego wszedł w szabat do synagogi i powstał, aby czytać.
11.DĄBR.GR.1961I przybył do Nazaretu, gdzie się był wychował, a według swego zwyczaju wszedł do synagogi w szabat i powstał, aby czytać.
12.TYSIĄCL.WYD5Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
13.BRYTYJKAI przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać.
14.POZNAŃSKAPrzybył też do Nazaretu, gdzie się wychowywał, i jak zwykle wszedł w szabat do synagogi, i zgłosił się do czytania.
15.WARSZ.PRASKAI przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. Według swego zwyczaju, wstąpił w szabat do synagogi i stanął, aby czytać.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł także do Nazaretu, gdzie był wychowany i według swojego zwyczaju w dniu szabatu wszedł do bóżnicy, i wstał odczytać Pismo.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania.
18.TOR.PRZ.I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany, i wszedł według swojego zwyczaju w dzień szabatu do synagogi, i wstał, aby czytać.