« Łuk 4:17 Ewangelia Łukasza 4:18 Łuk 4:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Duch pański na mnie dla tego pomazał mię, Ewanielionu powiedać ubogim posłał mię (leczyć skruszone na sercu,) przepowiedać pojmanym wypuszczenie, odpuścić pokruszone w wypuszczeniu.
2.WUJEK.1923Duch Pański nademną; dlatego mię pomazał, abym opowiadał Ewangelią ubogim, posłał mię, abych uzdrowił skruszone na sercu,
3.RAKOW.NTDuch pański nademną; dla tego iż mię pomazał; opowiedać wesołe poselstwo ubogim posłał mię, leczyć skruszone na sercu, obwoływać pojmańcom wypuszczenie, i ślepym przejźrzenie, wypuścić zranione na wolność;
4.GDAŃSKA.1881Duch Pański nade mną; przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność;
5.GDAŃSKA.2017Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność;
6.SZCZEPAŃSKI»Nade-Mną Pański Duch! Przetoż namaścił Mnie, bym głosił Dobrą ubogim Nowinę. Posłał Mię, {bym koił skruszone serca}, abym zwiastował jeńcom wyzwolenie, a ociemniałym wzrok, bym uciśnionych obdarzał swobodą,
7.MARIAWICIDuch Pański nade Mną, dlatego namaścił Mię, abym opowiadał Ewangelię ubogim; posłał Mię, abym uzdrowił skruszonych na sercu, abym opowiadał jeńcom wypuszczenie, i ślepym przejrzenie, i żebym wypuścił na wolność znędzonych,
8.BIESZK.ŁUK.1931„Duch Pański spoczywa nade mną; na to pomazał mię, abym ogłosił ewangelię ubogim; posłał mię, abym uzdrowił skruszone serca;
9.GRZYM1936Duch Pański nade mną; dlatego poświęcił mnie, abym biednym dobrą zwiastował nowinę; skruszonych sercem uzdrawiać posłał mię.
10.DĄBR.WUL.1973Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił,
11.DĄBR.GR.1961Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił, posłał mnie,
12.TYSIĄCL.WYD5Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
13.BRYTYJKADuch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność,
14.POZNAŃSKADuch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił, abym głosił ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym obwieszczał więźniom uwolnienie a ślepym odzyskanie wzroku. Abym wolnością obdarzał uciśnionych
15.WARSZ.PRASKADuch Pana spoczął na mnie, gdyż namaścił mnie. I posłał mnie, abym głosił ubogim dobrą nowinę, bym uwięzionym przepowiadał wolność, a niewidomym możność widzenia; abym uciśnionych puszczał na wolność,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Duch Pana we mnie gdzie mnie namaścił, by biednym opowiadać Dobrą Nowinę; i mnie wysłał, by uzdrawiać skruszone serca; jeńcom zwiastować wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, by strzaskanych odesłać na odpuszczenie;
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDuch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę; który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność -
18.TOR.PRZ.„Duch Pana nade mną; On ze względu na to, namaścił mnie, abym ogłosił dobrą nowinę ubogim; posłał mnie, abym uzdrowił skruszonych na sercu, abym pojmanym ogłosił wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym złamanych odesłał w wolności,