« Łuk 4:18 Ewangelia Łukasza 4:19 Łuk 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przepowiedać lato pańskie przyjemne.
2.WUJEK.1923Abych opowiadał więźniom wypuszczenie i ślepym przejrzenie, żebym wypuścił na wolność znędzone i opowiadał rok Pański przyjemny i dzień odpłaty.
3.RAKOW.NTObwoływać rok pański przyjemny.
4.GDAŃSKA.1881Abym opowiadał rok Pański przyjemny.
5.GDAŃSKA.2017Abym głosił miłościwy rok Pana.
6.SZCZEPAŃSKIrok zmiłowania Pańskiego ogłaszał {i odpłacenia dzień...}«.
7.MARIAWICIi opowiadał rok Pański miłościwy i dzień odpłaty.
8.BIESZK.ŁUK.1931abym opowiadał więźniom uwolnienie, ślepym dał przejrzenie, uciśnionym wyswobodzenie, abym ogłosił rok łaski od Pana”.
9.GRZYM1936Abym więźniom dał wolność a ślepym wzrok, abym wyzwolił uciśnionych, abym rok Pański miłościwy i dzień odpłaty głosił.
10.DĄBR.WUL.1973abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mię, abym uzdrowił skruszonych w sercu, abym głosił więźniom uwolnienie i ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i głosił Rok Pański łaskawy i dzień odpłaty.
11.DĄBR.GR.1961abym głosił Ewangelię ubogim, abym zwiastował więźniom wyzwolenie i ślepym przejrzenie; bym uciśnionych wypuścił na wolność i głosił Rok Pański łaskawy.
12.TYSIĄCL.WYD5abym obwoływał rok łaski Pana.
13.BRYTYJKAAbym zwiastował miłościwy rok Pana.
14.POZNAŃSKAi ogłaszał rok zmiłowania Pańskiego.
15.WARSZ.PRASKAogłaszając rok łaskawości Pańskiej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i ogłosić mile widziany okres czasu Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITabym ogłosił rok Pańskiej przychylności.
18.TOR.PRZ.Bym ogłosił rok przychylności Pana.”