« Łuk 4:23 Ewangelia Łukasza 4:24 Łuk 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak: Prawdziwie mówię wam, iż żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swej.
2.WUJEK.1923I rzekł: Zaprawdę wam powiadam, iż żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swojéj.
3.RAKOW.NTI rzekł: Amen mówię wam, iż żaden Prorok przyjemnym nie jest w ojczyźnie swej.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Zaprawdę wam powiadam: Żaden prorok nie jest przyjemnym w ojczyźnie swojej.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest dobrze przyjmowany w swojej ojczyźnie.
6.SZCZEPAŃSKII dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie swej.
7.MARIAWICIAle rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, że żaden prorok nie jest przyjemny w ojczyźnie swojej.
8.BIESZK.ŁUK.1931I mówił dalej: „Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest uznany w ojczyźnie swojej.
9.GRZYM1936Ale im rzekł: Powiadam wam, że żaden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie swojej.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie jest mile przyjęty w ojczyźnie swojej.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że żaden prorok nie bywa uznawany w swojej ojczyźnie.
12.TYSIĄCL.WYD5I dodał: Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
13.BRYTYJKAI rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej.
14.POZNAŃSKAPowiedział: - Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie ma uznania w swojej ojczyźnie.
15.WARSZ.PRASKAI powiedział dalej: Zaprawdę mówię wam, iż żaden prorok nie jest przyjmowany dobrze w swojej ojczyźnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział: Zaprawdę, powiadam wam, że żaden prorok nie jest mile widziany w swej ojczyźnie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was - ciągnął dalej - żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich.
18.TOR.PRZ.I powiedział: „Zaprawdę mówię wam: Żaden prorok nie jest uznany w swojej ojczyźnie.