« Łuk 4:24 Ewangelia Łukasza 4:25 Łuk 4:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wprawdzie mówię wam, wiele wdów wyło we dnioch Heliasza w Izraelu, gdy zamknione było niebo przez trzy lata i miesięcy sześć, gdy był głód wielki po wszej ziemi.
2.WUJEK.1923Wprawdzie mówię wam, było wiele wdów za dni Eliaszowych w Izraelu, gdy było zamknione niebo do trzech lat i sześci miesięcy, gdy był wielki głód po wszystkiéj ziemi.
3.RAKOW.NTA w prawdzie mówię wam: Wiele wdów było za dni Eliaszowych w Izraelu, gdy było zamknione niebo do trzech lat i sześci miesięcy, że był głód wielki po wszytkiej ziemi;
4.GDAŃSKA.1881Aleć wam w prawdzie powiadam, że wiele wdów było za dni Elijaszowych w ludzie Izraelskim, gdy było zamknione niebo przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód po wszystkiej ziemi;
5.GDAŃSKA.2017Ale mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował na całej ziemi;
6.SZCZEPAŃSKIAle zaprawdę powiadam wam: Było wiele wdów w Izraelu za dni Eliasza, gdy przez lat trzy i sześć miesięcy niebo się zamknęło, a głód wielki zapanował na całej ziemi,
7.MARIAWICIPrawdziwie wam mówię, że wiele było wdów za dni Eliasza w Izraelu, wtenczas kiedy było zamknione niebo przez trzy lata i sześć miesięcy, gdy się był stał głód wielki po wszystkiej ziemi;
8.BIESZK.ŁUK.1931Wierzajcie mi, wiele było wdów w Izraelu, gdy za dni Eljasza niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy i gdy był wielki głód po całym kraju.
9.GRZYM1936Przecież za czasów Eljasza było wiele wdów w Izraelu wtedy, kiedy to niebo było zamknięte przez półczwarta roku a głód straszny był na świecie,
10.DĄBR.WUL.1973Prawdziwie powiadam wam, że choć wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, gdy niebo się zamknęło na lat trzy i sześć miesięcy i był głód wielki na całej ziemi,
11.DĄBR.GR.1961Prawdziwie powiadam wam, że choć wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, gdy niebo się zamknęło na trzy lata i sześć miesięcy, i był głód wielki na całej ziemi,
12.TYSIĄCL.WYD5Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju;
13.BRYTYJKAPrawdziwie zaś mówię wam: Wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi,
14.POZNAŃSKANaprawdę wam mówię: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy i wielki głód nastał w całym kraju,
15.WARSZ.PRASKAWiele wdów – mówię wam szczerze – było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy to niebo zamknęło się na okres trzech lat i sześciu miesięcy i głód zapanował na całej ziemi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także w prawdzie wam mówię, że w dniach Eliasza było wiele wdów w Israelu gdy na trzy lata i sześć miesięcy zostało zamknięte Niebo, aby na całej ziemi dokonał się wielki głód
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWysłuchajcie tej przykrej prawdy: Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez trzy i pół roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię,
18.TOR.PRZ.A mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo zostało zamknięte na trzy lata i sześć miesięcy, tak że nastał wielki głód na całej ziemi;