« Łuk 4:25 Ewangelia Łukasza 4:26 Łuk 4:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A do żadnej z nich nie był posłan Heliasz, chyba do Sarefty Sydońskiej, do niewiasty wdowy.
2.WUJEK.1923A do żadnéj z nich nie był posłan Eliasz, jedno do Sarepty Sydońskiéj, do niewiasty wdowy.
3.RAKOW.NTA do żadnej z nich nie był posłan Eliasz, jedno do Sarepty miasta Sydońskiego, do niewiasty wdowy.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże do żadnej z nich nie był posłany Elijasz, tylko do Sarepty, miasta Sydońskiego, do jednej wdowy.
5.GDAŃSKA.2017Jednak Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, tylko do pewnej wdowy z Sarepty Sydońskiej.
6.SZCZEPAŃSKIa przecież do żadnej z nich nie był posłan Eliasz, jak tylko do owdowiałej niewiasty w Sarepcie pod Sydonem.
7.MARIAWICIa jednak do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, jedno do Sarepty Sydońskiej, do niewiasty wdowy.
8.BIESZK.ŁUK.1931A do żadnej z nich nie był posłan Eljasz, tylko do wdowy zamieszkałej w Sarepcie koło Sydonu.
9.GRZYM1936a jednak do żadnej z nich nie był posłany Eljasz, jak tylko do jednej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
10.DĄBR.WUL.1973do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, jeno do owdowiałej niewiasty w Sarepcie Sydońskiej.
11.DĄBR.GR.1961do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do owdowiałej niewiasty w Sarepcie Sydońskiej.
12.TYSIĄCL.WYD5a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
13.BRYTYJKAA do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
14.POZNAŃSKAa Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, tylko do owdowiałej kobiety w Sarepcie Sydońskiej.
15.WARSZ.PRASKAA jednak do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do wdowy z Sarepty pod Sydonem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale Eliasz nie został posłany do żadnej z nich, lecz tylko do kobiety wdowy, do Sarepy Sydonu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety - w Sarepcie Sydońskiej.
18.TOR.PRZ.A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do Sarepty Sydońskiej, do kobiety będącej wdową.