« Łuk 4:2 Ewangelia Łukasza 4:3 Łuk 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu dyabeł: jeśliś syn Boży, rzecz kamieniowi temu aby był chlebem.
2.WUJEK.1923I rzekł mu djabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.
3.RAKOW.NTI rzekł mu dyabeł: Jeśli Syn jesteś Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się sstał chlebem;
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu dyjabeł: Jeźliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem.
6.SZCZEPAŃSKISzatan zatem rzekł do Niego: Jeśliś jest Synem Bożym, powiedz do tego kamienia, by się stał chlebem.
7.MARIAWICII rzekł Mu dyabeł: Jeśliś jest Syn Boży, rzecz kamieniowi temu, żeby się stał chlebem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy rzekł do niego djabeł: „Jeśliś jest Syn Boży, rozkaż, aby ten kamień stał się chlebem”.
9.GRZYM1936Wtedy szatan rzekł do niego: Jeśliś jest synem Bożym, rzeknij tej skale, żeby się chlebem stała.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu szatan: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzeknij kamieniowi temu, aby stał się chlebem.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł mu szatan: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem.
12.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem.
13.BRYTYJKAI rzekł do niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem.
14.POZNAŃSKAPowiedział Mu diabeł: - Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem.
15.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział do Niego diabeł: Jeżeli jesteś Synem Bożym, to powiedz, żeby ten kamień stał się chlebem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ten oszczerczy mu powiedział: Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi aby stał się chlebem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy diabeł podsunął Mu pomysł: Skoro jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb.
18.TOR.PRZ.I diabeł powiedział do Niego: Jeśli jesteś Synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby stał się chlebem.