« Łuk 4:34 Ewangelia Łukasza 4:35 Łuk 4:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zagroził mu Jesus mówiąc: Zaniemiej, a wynidź z niego. A rzuciwszy ji czart wpośrzód, wyszedł od niego, nic nie zaszkodziwszy jemu.
2.WUJEK.1923I zfukał go Jezus, mówiąc: Zamilknij a wynidź z niego. A czart porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł od niego, i nic mu nie zaszkodził.
3.RAKOW.NTI zfukał go Jezus, mówiąc: Zamilknij, i wynidź z niego. A porzuciwszy go czart w pojśrzodek wyszedł od niego, nic mu nie zaszkodziwszy.
4.GDAŃSKA.1881I zgromił go Jezus, mówiąc: Umilknij, a wynijdź z niego. Tedy dyjabeł porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic mu nie zaszkodziwszy.
5.GDAŃSKA.2017I zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus zgromił go słowy: Milcz, i wyjdź z niego! Szatan tedy rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody.
7.MARIAWICII zgromił go Jezus, mówiąc: Zamilknij i wynijdź od niego. I dyabelstwo ono porzuciwszy go w pośrodek, wyszło od niego i nic mu nie zaszkodziło.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus zaś nakazał mu: „Zamilknij, a wynijdź z niego!”. Wtedy rzucił go czart pomiędzy zebranych i wyszedł z niego, żadnej nie wyrządzając mu szkody.
9.GRZYM1936A Jezus zgromił go i rzekł: Milcz i opuść go. I Szatan powalił go na ziemię, ale wyszedł, nie czyniąc mu nic złego.
10.DĄBR.WUL.1973I zgromił go Jezus mówiąc: Zamilknij, a wynijdź z niego. I rzuciwszy go na środek szatan wyszedł z niego, nic mu nie szkodząc.
11.DĄBR.GR.1961I zgromił go Jezus mówiąc: Zamilknij, a wyjdź z niego! I rzuciwszy go na środek, szatan wyszedł z niego, nic mu nie szkodząc.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.
13.BRYTYJKAA Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego! A demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody.
14.POZNAŃSKAA Jezus przykazał mu surowo: - Milcz i wyjdź z niego! Czart zaś, rzuciwszy go na środek, wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy.
15.WARSZ.PRASKAA Jezus skarcił go mówiąc: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy zły duch, powaliwszy go na ziemię, wyszedł z niego i nie wyrządził mu żadnej krzywdy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus go zgromił, mówiąc: Zamilknij oraz wyjdź z niego. Zaś demon rzucił go na środek, wyszedł z niego i nic mu nie zaszkodził.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Jezus skarcił go słowami: Zamilcz i wyjdź z niego! Wtedy demon rzucił opętanego na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej krzywdy.
18.TOR.PRZ.I zgromił go Jezus, mówiąc: „Umilknij i wyjdź z niego.” Wtedy demon rzucił go na środek, i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody.