« Łuk 4:35 Ewangelia Łukasza 4:36 Łuk 4:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I był strach na wszytki, i rozmawiali jeden ku drugiemu mówiąc: Co to za rzecz? Iż we władzy i wsile roskazuje nieczystym duchom, a wychodzą?
2.WUJEK.1923I padł strach na wszystkie, i rozmawiali jeden do drugiego, mówiąc: Cóż to za słowo, iż z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą?
3.RAKOW.NTI przpadło zdumienie na wszytki; i rozmawiali jedni z drugimi, mówiąc: Cóż za mowa ta, iż z zwierzchnością i mocą roskazuje nieczystym duchom, i wychodzą?
4.GDAŃSKA.1881I przyszedł strach na wszystkie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Cóż to za słowo, że z władzą i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą?
5.GDAŃSKA.2017A wszystkich ogarnęło zdumienie i rozmawiali między sobą: Cóż to za słowo? Bo z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą.
6.SZCZEPAŃSKIA wszystkich strach ogarnął, i jedni drugich pytali, mówiąc: Co to za nauka? że z powagą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one ustępują!
7.MARIAWICII padł strach na wszystkich, i rozmawiali między sobą mówiąc: Cóż to za słowo, że z taką władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, i wychodzą?
8.BIESZK.ŁUK.1931I padł wskutek tego strach na wszystkich i mówił jeden do drugiego: „Cóż to za rzecz? że włada taką powagą i mocą, iż rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą?”..
9.GRZYM1936Wszyscy się tem zdumieli i mówili sobie: Cóż to jest? Nawet duchom nieczystym z władzą i mocą rozkazuje i słuchają go.
10.DĄBR.WUL.1973I padł strach na wszystkich, i zwracali się jeden do drugiego mówiąc: Cóż to za słowo, że ma władzę i moc rozkazywać duchom nieczystym, a ustępują.
11.DĄBR.GR.1961I padł strach na wszystkich, i zwracali się jeden do drugiego mówiąc: Cóż to za słowo, że ma władzę i moc rozkazywać duchom nieczystym, a ustępują?
12.TYSIĄCL.WYD5Wprawiło to wszystkich w zdumienie, i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą.
13.BRYTYJKAI zdumienie ogarnęło wszystkich, i mówili między sobą: Cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuję duchom nieczystym, a wychodzą?
14.POZNAŃSKALęk ogarnął wszystkich i mówili między sobą: - Cóż to za nauka?! Z niezwykłą mocą rozkazuje duchom nieczystym, a one wychodzą.
15.WARSZ.PRASKAA wszystkich ogarnęło zdumienie i mówili między sobą: A cóż to za słowa, że z taką powagą i siłą wydaje nimi rozkazy złym duchom, i te wychodzą?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem pojawiło się na wszystkich zdumienie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Co to za sprawa, że we władzy i mocy rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wszystkich obecnych ogarnęło zdumienie. Zaczęli zastanawiać się między sobą: Cóż to za słowa! Świadomy swojej władzy, z taką mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym - i wychodzą?
18.TOR.PRZ.I wszystkich ogarnęło zdumienie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Co to za nauka, że z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym, i wychodzą?