« Łuk 4:38 Ewangelia Łukasza 4:39 Łuk 4:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I stojąc nad nią zagroził gorączce, a opuściła ją. I wnet wstawszy służyła im.
2.WUJEK.1923I stojąc nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. A natychmiast wstawszy, służyła im.
3.RAKOW.NTA stanąwszy nad nią, zfukał gorączkę; i opuściła ją; A natychmiast wstawszy służyła im.
4.GDAŃSKA.1881Tedy on stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i opuściła ją; a zarazem wstawszy, posługiwała im.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy on, stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, a ta ją opuściła. Zaraz też wstała i usługiwała im.
6.SZCZEPAŃSKIA On stojąc nad nią rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. Toteż zaraz wstała i usługiwała im.
7.MARIAWICIA stojąc nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. I natychmiast wstawszy, służyła im.
8.BIESZK.ŁUK.1931Przystąpił do niej, pochylił się nad nią, rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. I natychmiast wstała i posługiwała im.
9.GRZYM1936A on pochylił się nad nią i rozkazał gorączce, żeby ją opuściła. I zaraz wstała i usługiwała im.
10.DĄBR.WUL.1973I stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, a ta ją opuściła. I natychmiast powstawszy usługiwała im.
11.DĄBR.GR.1961Stanąwszy nad nią, kazał ustąpić gorączce, a ta ją opuściła. I natychmiast powstawszy, usługiwała im.
12.TYSIĄCL.WYD5On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała [uzdrowiona], i usługiwała im.
13.BRYTYJKAI stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im.
14.POZNAŃSKAA stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Natychmiast wstała i usługiwała im.
15.WARSZ.PRASKAWtedy On stanął nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała [uzdrowiona] i usługiwała im.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przy niej przystanął, zgromił gorączkę, zatem ją opuściła; zaraz też wstała i im posługiwała.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś stanął nad nią, nakazał gorączce ustąpić, a ta ją opuściła. Wtedy kobieta niezwłocznie wstała i zaczęła im usługiwać.
18.TOR.PRZ.I gdy stanął nad nią, zgromił gorączkę, a opuściła ją; i zaraz wstała i im usługiwała.