« Łuk 4:3 Ewangelia Łukasza 4:4 Łuk 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedział Jesus k niemu rzekąc: Napisano, iż nie chlebem samym żyw będzie człowiek, ale wszelkim słowem Bożym.
2.WUJEK.1923I odpowiedział mu Jezus: Napisano jest: Iż nie samym chlebem żywie człowiek, ale wszelkiem słowem Bożem.
3.RAKOW.NTA odpowiedział mu Jezus, mówiąc: Napisano jest: Iż nie z chleba samego tylko żyć będzie człowiek ale wszelkiego słowa Bożego.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus odpowiedział mu, mówiąc: Napisano, iż nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdem słowem Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus mu odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus mu odpowiedział: Napisano: »Nie samym chlebem żyje człowiek, {ale każdem słowem Boga«}.
7.MARIAWICII odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem Bożem.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział mu Jezus: „Napisano: nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem Bożem”.
9.GRZYM1936A Jezus odpowiedział: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem Bożem.
10.DĄBR.WUL.1973I odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem Bożym.
11.DĄBR.GR.1961I odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, że nie samym chlebem żyje człowiek.
12.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek.
13.BRYTYJKAA Jezus mu odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie.
14.POZNAŃSKAJezus mu odpowiedział: - Napisano: "Nie samym chlebem będzie żył człowiek".
15.WARSZ.PRASKAA Jezus odrzekł: Napisane jest, że człowiek żyje nie samym chlebem.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus, odpowiadając mu, rzekł: Napisane jest: Człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale każdym słowem Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Napisano: Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb.
18.TOR.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, rzekł do niego: „Napisano: Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem Boga.”