« Łuk 4:39 Ewangelia Łukasza 4:40 Łuk 4:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy zachodziło słońce, wszyscy którzykolwie mieli niemocne chorobami rozmaitemi, wodzili je k niemu. A on na każdego z nich kładąc ręce, zleczył je.
2.WUJEK.1923A gdy zaszło słońce, wszyscy, którzy mieli chorujące rozlicznemi niemocami, przywodzili je do niego, a on na każdego kładąc ręce, uzdrawiał je.
3.RAKOW.NTA gdy zachodziło słońce, wszyscy którzykolwiek mieli niemocne chorobami rozlicznymi, przywodzili je do niego; a on na każdego z nich ręce włożywszy, uzdrawiał je.
4.GDAŃSKA.1881A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli chorujące na rozmaite niemocy, przywodzili je do niego, a on na każdego z nich ręce włożywszy, uzdrawiał je.
5.GDAŃSKA.2017A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do niego, a on na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
6.SZCZEPAŃSKIA po zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli chorych, dręczonych różnemi cierpieniami, prowadzili ich do Niego. On zaś kładł na każdego <z nich> ręce i uzdrawiał ich.
7.MARIAWICIA gdy słońce zachodziło, wszyscy którzy mieli niemocnych rozmaitemi chorobami, przywodzili ich do Niego, a On na każdego kładąc ręce, uzdrawiał ich.
8.BIESZK.ŁUK.1931A gdy słońce zaszło, ludzie przywiedli do niego swych chorych, trapionych różnemi cierpieniami. On zaś na każdego włożył ręce i uzdrowił ich.
9.GRZYM1936A gdy słońce zaszło, kto tylko miał chorego na jaką niemoc, prowadził go do niego. A on kładł na nich ręce i uzdrawiał ich.
10.DĄBR.WUL.1973A gdy zaszło słońce, wszyscy, którzy mieli chorych na rozliczne niemoce, prowadzili ich do niego. A on na każdego kładł ręce i uzdrawiał ich.
11.DĄBR.GR.1961A o zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli chorych na rozliczne niemoce, przywiedli ich do niego. A on kładł ręce na każdego i uzdrawiał ich.
12.TYSIĄCL.WYD5O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
13.BRYTYJKAA gdy Słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich.
14.POZNAŃSKAPo zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli różnych chorych, przyprowadzili ich do Niego. On zaś uzdrawiał ich, kładąc na każdym z nich rękę.
15.WARSZ.PRASKAA kiedy już słońce zaszło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na jakieś dolegliwości, przyprowadzali ich do Niego. A On na każdego z osobna wkładał ręce i uzdrawiał ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli chorujących na różnorakie choroby, przyprowadzali ich do niego; a on ich uzdrawiał, każdemu jednemu nakładając ręce.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał.
18.TOR.PRZ.A gdy zachodziło słońce, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich nałożył ręce i uzdrowił ich.