« Łuk 4:6 Ewangelia Łukasza 4:7 Łuk 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ty przeto jeśli się pokłonisz przedemną, będzie twoje wszytko.
2.WUJEK.1923Ty tedy jeźli się pokłonisz przedemną, będą twoje wszystkie.
3.RAKOW.NTTy tedy jeśli się pokłonisz przedemną, będą twoje wszytkie.
4.GDAŃSKA.1881A tak jeźli się ukłonisz przede mną, będzie wszystko twoje.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje.
6.SZCZEPAŃSKIjeśli więc Ty złożysz mi pokłon, wszystko to będzie twoje.
7.MARIAWICITy przeto, jeśli upadłszy przede Mną pokłonisz mi się, wszystkie będą Twoje.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeżeli więc przede mną upadniesz na kolana i pokłon mi oddasz, wszystko to będzie twoje”.
9.GRZYM1936Jeśli więc cześć mi oddasz, wszystko będzie twoje.
10.DĄBR.WUL.1973Jeśli więc ty złożysz mi pokłon, będziesz miał to wszystko.
11.DĄBR.GR.1961Jeśli tylko złożysz mi pokłon, cała będzie należeć do ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje.
13.BRYTYJKAJeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie.
14.POZNAŃSKAJeśli więc złożysz mi hołd, wszystko będzie Twoje.
15.WARSZ.PRASKAWszystko zatem będzie Twoje, jeśli tylko upadłszy oddasz mi pokłon.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jeśli ty się przede mną pokłonisz, cała będzie twoja.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc Ty się przede mną pokłonisz - wszystko będzie Twoje.
18.TOR.PRZ.Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, wszystko to będzie Twoje.