« Łuk 4:7 Ewangelia Łukasza 4:8 Łuk 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając mu, rzekł Jesus: Napisano jest: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i temu samemu służyć będziesz.
2.WUJEK.1923A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Napisano jest: Panu, Bogu twemu, będziesz się kłaniał, i jemu samemu służył.
3.RAKOW.NTA odpowiedając mu rzekł Jezus: Idź mi na zad, szatanie! Abowiem napisano jest: Pokłonisz się Panu Bogu twemu, i jemu samemu tylko służyć będziesz.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! albowiem napisano: Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus mu odpowiedział: Idź precz ode mnie, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus odpowiadając rzekł mu: Napisano: »Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i Jemu samemu służyć będziesz«.
7.MARIAWICIA odpowiadając Jezus, rzekł mu: Napisane jest: Panu Bogu twojemu upadłszy będziesz się kłaniał i Jemu Samemu służył.
8.BIESZK.ŁUK.1931Odpowiedział mu na to Jezus „Napisano: Panu Bogu twemu będziesz się kłaniał i jemu samemu służył”.
9.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Napisane jest: Pana Boga twego czcić będziesz i jemu tylko służyć.
10.DĄBR.WUL.1973I odpowiadając Jezus rzekł mu: Napisane jest: Panu Bogu twojemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz.
11.DĄBR.GR.1961I odpowiadając Jezus, rzekł mu: Napisane jest: Będziesz się kłaniać Panu Bogu twojemu, i Jemu samemu służyć będziesz.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
13.BRYTYJKAA odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano:Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył.
14.POZNAŃSKAJezus mu odpowiedział: - Napisano: "Panu Bogu twojemu, hołd składać będziesz i Jemu tylko będziesz służyć".
15.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiadając mu rzekł: Jest napisane: Pana Boga twego czcić będziesz i tylko Jemu służyć będziesz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Idź precz ode mnie, szatanie; bowiem jest napisane: Panu Bogu twojemu oddawać będziesz pokłon i Jemu samemu będziesz służył.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus odpowiedział: Napisano: Panu, twojemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylkoJemu będziesz służył.
18.TOR.PRZ.A Jezus w odpowiedzi, rzekł mu: „Zejdź mi z drogi, szatanie! Bowiem jest napisane: Panu, Bogu twojemu, będziesz się kłaniał i Jemu samemu będziesz służyć.”