« Łuk 1:43 Ewangelia Łukasza 1:44 Łuk 1:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:40) Oto bo skoro przyszedł głos przywitania twego do uszu moich, rozigrało się wradości niemowiątko w żywocie mojem.
2.WUJEK.1923Albowiem oto, jako stał się głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim.
3.RAKOW.NTAbowiem oto, jako się sstał głos pozdrowienia twego do uszu moich, skoczył płód w radości w żywocie moim;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako doszedł głos pozdrowienia twego do uszów moich, podskoczyło od radości niemowlątko w żywocie moim.
5.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie.
6.SZCZEPAŃSKIBo oto zaledwie głos pozdrowienia twego zabrzmiał w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w mem łonie.
7.MARIAWICIOto bowiem, jak skoro stał się głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło od radości dzieciątko w żywocie moim.
8.BIESZK.ŁUK.1931Bo słuchaj, skoro usłyszałam słowa pozdrowienia twego, radośnie poruszyło się dzieciątko w żywocie moim.
9.GRZYM1936Bo ledwie dźwięk twego pozdrowienia doszedł do mych uszu, skoczyło od radości dziecię w łonie mojem.
10.DĄBR.WUL.1973Oto bowiem skoro zabrzmiał głos pozdrowienia twego w uszach moich, poruszyło się z radością dzieciątko w łonie moim.
11.DĄBR.GR.1961Oto bowiem, skoro zabrzmiał głos pozdrowienia twego w uszach moich, poruszyło się z radością dziecię w łonie moim.
12.TYSIĄCL.WYD5Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
13.BRYTYJKABo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie.
14.POZNAŃSKABo skoro tylko usłyszałam twoje pozdrowienie, dziecko poruszyło się z radości w moim łonie.
15.WARSZ.PRASKAGdy tylko zabrzmiał w uszach moich głos twojego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecię w moim łonie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto, gdy głos twojego pozdrowienia doszedł do moich uszu, z radością podskoczyło niemowlę w moim łonie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości.
18.TOR.PRZ.2023Oto bowiem, gdy do moich uszu dotarł głos twojego pozdrowienia, w moim łonie z radości poruszyło się dziecko.