« Łuk 1:59 Ewangelia Łukasza 1:60 Łuk 1:61 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:56) A odpowiedając matka jego rzekła: Nie, ale nazwano będzie Johan.
2.WUJEK.1923A odpowiedziawszy matka jego, rzekła: Nie tak, ale nazwan będzie Janem.
3.RAKOW.NTA odpowiedziawszy Matka jego, rzekła: Nie tak; ale nazwan będzie Janem.
4.GDAŃSKA.1881Ale odpowiadając matka jego rzekła: Nie tak; lecz nazwany będzie Janem.
5.GDAŃSKA.2017Ale jego matka powiedziała: Nie tak, lecz będzie się nazywał Jan.
6.SZCZEPAŃSKIAle matka jego odezwała się i rzekła: Wcale nie! ale Jan mu będzie na imię!
7.MARIAWICIA odpowiedziawszy matka jego, rzekła: Nie tak, ale będzie nazwany Janem.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Nie”, odpowiedziała na to matka jego, „Janem ma się nazywać”.
9.GRZYM1936Ale matka się sprzeciwiła i rzekła: Nie tak, ale Jan będzie mu na imię.
10.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając matka jego rzekła: Żadną miarą, lecz nazwany będzie Janem,
11.DĄBR.GR.1961I odrzekła matka jego: Żadną miarą! Ale Janem będzie nazwany.
12.TYSIĄCL.WYD5Ale matka jego odpowiedziała: Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan.
13.BRYTYJKANa to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwany będzie Jan.
14.POZNAŃSKALecz matka odpowiedziała: - W żadnym razie, on będzie nazywał się Jan!
15.WARSZ.PRASKALecz matka jego odpowiedziała: Żadną miarą! Będzie się nazywał Jan.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego matka odpowiadając, rzekła: Nie, lecz będzie nazwany Jan.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITElżbieta powiedziała jednak: Nie, on będzie miał na imię Jan.
18.TOR.PRZ.2023A w odpowiedzi, jego matka powiedziała: O nie! Ale będzie nazwany – Jan.