« Mat 3:14 Ewangelia Mateusza 3:15 Mat 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedając Jesus rzekł k niemu: Niechaj teraz, bo tak przystojno jest nam wypełnić wszytkę sprawiedliwość. Tedy go niechał.
2.WUJEK.1923A Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj teraz; albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak go dopuścił.
3.RAKOW.NTA odpowiedając Jezus, rzekł do niego: Zaniechaj teraz; abowiem tak nam jest przystojna wypełnić wszytkę sprawiedliwość; tedy go zaniechał.
4.GDAŃSKA.1881A odpowiadając Jezus, rzekł do niego: Zaniechaj teraz; albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość; tedy go zaniechał.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj teraz. Albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak go dopuścił.
7.SZCZEPAŃSKIJezus jednak odezwał się i rzekł mu: Pozwól na teraz! Bo wypada, byśmy tak dopełnili wszystkiego, co słuszne. Wtedy Mu pozwolił.
8.GRZYM1936A Jezus odpowiadając tak mu rzecze: zostaw to narazie; tak bowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I Jan wtedy się zgodził.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj tego teraz, bo tak ci nam przystoi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy go dopuścił.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaniechaj tego teraz, tak bowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy go dopuścił.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.
12.BRYTYJKAA Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił.
13.POZNAŃSKAJezus mu odpowiedział: - Zgódź się teraz, bo trzeba, abyśmy przez to wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy się zgodził.
14.WARSZ.PRASKALecz Jezus odpowiedział: Nie upieraj się teraz. Trzeba nam bowiem uczynić wszystko, co powinno się uczynić. Wtedy zgodził się Jan.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Dopuść teraz; bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz Jezus mu odpowiedział: Teraz ustąp. Uczyńmy zadość wszelkiej sprawiedliwości. I Jan ustąpił.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział do niego: Ustąp teraz; w ten sposób bowiem przystoi nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił.